EEG-mönster hos patienter som skriver SMS med mobiltelefon

Det har nyligen rapporterats att ett typiskt EEG-mönster uppkommer vid textning av sms hos vissa patienter under långtidsmonitorering (Tatum et al 2016). Mönstret uppkommer när patienterna skriver sms i sina telefoner (både iPhone och Samsung Galaxy!) och beskrivs som thetaaktivitet frontocentralt. Det upphör direkt när man slutar att skriva och återkommer om man fortsätter skriva sitt sms. Fenomenet kan tyckas vara mest ett märkligt kuriosum, men kan vara bra att känna till som sannolikt godartat EEG-fenomen. Tatum och kollegor detekterade denna aktivitet hos 31 av 129 patienter, dvs 24%. Man fann en aning ökad förekomst i en kohort av epilepsipatienter, men kanske viktigast att veta att detta inte utgör anfallsaktivitet eller abnormitet. På Uppsalakliniken har två patienter noterats ha denna typ av aktivitet under året, bägge unga vuxna under långtidsmonitorering.
/Johan Widenfalk, Uppsalakliniken