Alla inlägg av Johan Widenfalk

Synmed-stipendiet 2019

Även i år har vi förmånen att få dela ut ett stipendium på 15 000:- Den sökande skall vara medlem i SFKNF (Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi). Stipendiet avser kongressdeltagande eller studieresa och ges i första hand till nyligen disputerade.
Ansökan skall innehålla:
1) Syfte
2) Kort meritförteckning
Skickas till: johanna.nilsson.1@ki.se, med sista ansökningsdatum den 7/1.
Samtliga ansökningar granskas av föreningens stipendienämnd (Mikael Elam, Erik Nordh och Johanna Nilsson)
Varmt välkomna att söka!

Stipendier till yngre neurofysiologer från IFCN

IFCN utlyser även i år stipendier till yngre neurofysiologer för utbildning/forsknings-vistelse på annat neurofys-labb under minst 6 månader.  Stipendiesumma är på 25 000 US dollar.

Läs mer om ansökan här!

Utdrag ur utlysandet:

”IFCN Scholarships for Young Clinical Neurophysiologists
The IFCN is pleased to announce two sets of scholarships for 2017:
• Three education scholarships
• Three research scholarships
Both the education and research scholarships are for $25,000 USD.
EDUCATION SCHOLARSHIPS
The IFCN awards THREE scholarships each of $25,000 USD for young clinical neurophysiologists wishing to spend at least 6 months in a neurophysiological laboratory with a national/international reputation. Applicants are expected to advance their training in Clinical Neurophysiology.
These scholarships will be split between applicants from economically disadvantaged countries and applicants from developed countries and covers at least 6 months of study (application should stipulate duration of studies). Applicants who are 35 years of age or less will be given preference.”

Lund neurofysklinik inbjuder till årsmöte 2017

Lund neurofysklinik inbjuder till årsmöte för SFKNF 2017 ons-fre 1-3 februari. Som vanligt är utbildningsdagar knutna till årsmötet för SFNKF och BMA-föreningen. Anmäl er redan idag till detta intressanta möte!

neurofysdagarna-lund-inbjudan
neurofysdagarna-lund-2017-program-onsdag
neurofysdagarna-lund-2017-program-torsdag-fredag
neurofysdagarna-lund-anmalan
Kallelse Årsmöte SFKNF 2017
Motion till årsmöte 2017

EEG-mönster hos patienter som skriver SMS med mobiltelefon

Det har nyligen rapporterats att ett typiskt EEG-mönster uppkommer vid textning av sms hos vissa patienter under långtidsmonitorering (Tatum et al 2016). Mönstret uppkommer när patienterna skriver sms i sina telefoner (både iPhone och Samsung Galaxy!) och beskrivs som thetaaktivitet frontocentralt. Det upphör direkt när man slutar att skriva och återkommer om man fortsätter skriva sitt sms. Fenomenet kan tyckas vara mest ett märkligt kuriosum, men kan vara bra att känna till som sannolikt godartat EEG-fenomen. Tatum och kollegor detekterade denna aktivitet hos 31 av 129 patienter, dvs 24%. Man fann en aning ökad förekomst i en kohort av epilepsipatienter, men kanske viktigast att veta att detta inte utgör anfallsaktivitet eller abnormitet. På Uppsalakliniken har två patienter noterats ha denna typ av aktivitet under året, bägge unga vuxna under långtidsmonitorering.
/Johan Widenfalk, Uppsalakliniken

Lärorika och trevliga utbildningsdagar i Linköping

Utbildningsdagarna i Linköping bjöd på ST-utbildning, föreläsningar om både preklinisk och klinisk neurofysiologi. Det var även föreläsningar på blandade nivåer, från basala kliniska rutiner till mer avancerade forskningsämnen och avancerade kliniska metoder som t.ex transkraniell magnetstimulering (TMS) och magnetencefalografi (MEG). För mer detaljer, var god se program här.

Vi gratulerar neurofysiolog Josefin Nilsson i Göteborg som tilldelades Synmedstipendiet för 2016!

Tack Linköpingskliniken för välordnat och trevligt arrangemang!