KONFERENSER

Här presenteras en lista över kommande konferenser som kan vara av intresse för svenska neurofysiologer. Saknas något i listan? Hör i så fall gärna av dig till Mathias Carlsson (admin@svenskneurofysiologi.se) för att tipsa oss om nya möten/konferenser.

Nationellt möte för intraoperativ neurofysiologi
19-20 April
Malmö

Här finns preliminärt program och anmälan skall skickat till Charlotte Eversköld


6th Congress of the International Society of Intraoperative Neurophysiology (även kurs i ION)
30 okt-4 nov 2017
Seoul Sydkorea

————————————————————————————-

Immuno Event
30 November
Wenner-Gren Center
Stockholm

————————————————————————————-

Neurofysdagarna 2018
Klinisk Neurofysiologi i Göteborg bjuder in till Neurofysdagarna 2018. Preliminärt program och länk till anmälan publiceras här, inom kort.
24-26 januari
Göteborg

Anmälan
Program

————————————————————————————-

Nationellt ION-möte på SUS 2018
Välkomna TORSDAG och FREDAG den 19-20 APRIL 2018 till det 7e nationella ION-mötet.
Mötet kommer att hållas i Jubileumsaulan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Jan Waldenströms gata ingång 1 eller 5.

För eventuella önskemål på programmet som ej är klart, skicka ett mail till Sven Köhler

————————————————————————————-

ICCN 2018
31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) May 1-6, 2018
Washington, DC, USA

————————————————————————————-

7th ICCNU
7th International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasonography
antagligen i maj, 2018
Washington, USA

————————————————————————————-

AANEM Annual Meeting 2018
Oct 10-13, 2018
Washington, D.C., USA

————————————————————————————-

17TH European Congress of Clinical Neurophysiology
Warsaw, Poland
June 5-8, 2019

————————————————————————————-

AANEM Annual Meeting 2019
Austin, Texas, USA
Oct 16-19, 2019

————————————————————————————-

AANEM Annual Meeting 2020
Orlando, Florida, USA
Oct 7-10, 2020

————————————————————————————-