Medlemskap

Medlemsavgifter
Medlemskap i föreningen kan erhållas genom personlig rekomendation av två medlemmar samt styrelsebeslut i samband med årsmötet.

Ordinarie årsavgift: 350 kr.

Pensionär: 0 kr

plusgirokonto: 453315-4

Betalningssätt:
1. Via läkarförbundet. Medlemmar i Sveriges läkarförbund debiteras även för specialistföreningens årsavgift via samma avi. Kontrollera gärna att läkarförbundet har rätt uppgifter om er.

2. Icke medlemmar i Sveriges läkarförbund betalar själva medlemsavgiften årligen via plusgirokonto: 453315-4. Glöm inte att ange avsändare!