ST

ST klinisk neurofysiologi

Allmänt ST
ST-gamla (2008)
ST-nya (2015)

Målbeskrivning ST (SOSFS 2015:8)
Specialitetens rekommendationer samt krav för uppfyllande av målbeskrivningen (aktuell version 170523)

Metoder som används i landet
Aktuella metoder (161108)

Litteraturlista för ST-klinisk neurofysiologi
Litteraturlista  (inlagd 170310)

Sidotjänstgöring vid klinisk neurofysiologi

Checklista för randare från  barn- och vuxenneurologi
Basmål-vuxen-barn-neuro-ST-2014-12-04

Tidigare SPUR-inspektioner

Göteborg 2018-11-27
Lund Maj 2018
Linköping 2018-05-21
Uppsala 2011-09-26
Linköping 2011-09-29
Lund 2013-01-30
Göteborg 2013-02-20
Stockholm 2013-01-10

Utbildningsmaterial

EMG and Neurography Course in Uppsala Sweden, 3-7 April 2017