Utlysning av Synmed-stipendiet 2017

Medlemmar i SFKNF har möjlighet att ansöka Synmedstipendiet om 15000 kr. Stipendiet avser kongressdeltagande eller studieresa och ges i första hand till nyligen disputerade. Se utlysning av synmed-stipendiet-2017 här!