Synmed-stipendiet 2019

Även i år har vi förmånen att få dela ut ett stipendium på 15 000:- Den sökande skall vara medlem i SFKNF (Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi). Stipendiet avser kongressdeltagande eller studieresa och ges i första hand till nyligen disputerade.
Ansökan skall innehålla:
1) Syfte
2) Kort meritförteckning
Skickas till: johanna.nilsson.1@ki.se, med sista ansökningsdatum den 7/1.
Samtliga ansökningar granskas av föreningens stipendienämnd (Mikael Elam, Erik Nordh och Johanna Nilsson)
Varmt välkomna att söka!

Stipendier till yngre neurofysiologer från IFCN

IFCN utlyser även i år stipendier till yngre neurofysiologer för utbildning/forsknings-vistelse på annat neurofys-labb under minst 6 månader.  Stipendiesumma är på 25 000 US dollar.

Läs mer om ansökan här!

Utdrag ur utlysandet:

”IFCN Scholarships for Young Clinical Neurophysiologists
The IFCN is pleased to announce two sets of scholarships for 2017:
• Three education scholarships
• Three research scholarships
Both the education and research scholarships are for $25,000 USD.
EDUCATION SCHOLARSHIPS
The IFCN awards THREE scholarships each of $25,000 USD for young clinical neurophysiologists wishing to spend at least 6 months in a neurophysiological laboratory with a national/international reputation. Applicants are expected to advance their training in Clinical Neurophysiology.
These scholarships will be split between applicants from economically disadvantaged countries and applicants from developed countries and covers at least 6 months of study (application should stipulate duration of studies). Applicants who are 35 years of age or less will be given preference.”