ST

ST klinisk neurofysiologi

Allmänt om ST
Information om ST, Svensk läkarförbundet (2015 och 2021)
Föreskrifter och allmänna råd – SOSFS 2015:08 och HSLFS 2021:8.

Målbeskrivning i klinisk neurofysiologi
Målbeskrivning samt föreningens anvisningar för SOSFS 2015:8 (230522)
Målbeskrivning samt föreningens anvisningar för HSLFS 2021:8 (221004)

Metoder som används i landet
Aktuella metoder (161108)

Litteraturlista för ST-klinisk neurofysiologi
Litteraturlista  (inlagd 170310)

Studierektorer
Karolinska universitetssjukhuset – Zane Upate
Linköpings universitetssjukhuset – Martin Ulander
Norrlands universitetssjukhuset – Zane Upate
Sahlgrenska universitetssjukhuset – Charlotte Sjöberg-Larsson
Skånes universitetssjukhuset – Erik Westhall
Uppsalas Akademiska sjukhuset – Kristin Gunilla Elf

Utbildningsutskottets rekommenderade mallar för kompetensbedömning (under bearbetning)

Bedömningsmall för medsittning
Bedömningsmall för falldiskussion
Mall för att bedöma ledarskapskompetens, pedagogik, kommunikation

Sidotjänstgöring vid klinisk neurofysiologi

Rekommenderad minimi-tid för sidotjänstgöring i klinisk neurofysiologi för ST-läkarna i neurologi och barnneurologi bör vara 2 månader (kan variera mellan 8-13 veckor).

Målbeskrivningar för sidotjänstgöring
Basmål-vuxen-barn-neuro-ST-2014-12-04

Extern granskning av ST – via LIPUS.
Tidigare SPUR-inspektioner

(SPUR-inspektioner från 2019 för Stockholm, Umeå, Uppsala hittar man genom LIPUS hemsida)

Göteborg 2018-11-27
Lund Maj 2018
Linköping 2018-05-21
Uppsala 2011-09-26
Linköping 2011-09-29
Lund 2013-01-30
Göteborg 2013-02-20
Stockholm 2013-01-10