Lund neurofysklinik inbjuder till årsmöte 2017

Lund neurofysklinik inbjuder till årsmöte för SFKNF 2017 ons-fre 1-3 februari. Som vanligt är utbildningsdagar knutna till årsmötet för SFNKF och BMA-föreningen. Anmäl er redan idag till detta intressanta möte!

neurofysdagarna-lund-inbjudan
neurofysdagarna-lund-2017-program-onsdag
neurofysdagarna-lund-2017-program-torsdag-fredag
neurofysdagarna-lund-anmalan
Kallelse Årsmöte SFKNF 2017
Motion till årsmöte 2017

EEG-mönster hos patienter som skriver SMS med mobiltelefon

Det har nyligen rapporterats att ett typiskt EEG-mönster uppkommer vid textning av sms hos vissa patienter under långtidsmonitorering (Tatum et al 2016). Mönstret uppkommer när patienterna skriver sms i sina telefoner (både iPhone och Samsung Galaxy!) och beskrivs som thetaaktivitet frontocentralt. Det upphör direkt när man slutar att skriva och återkommer om man fortsätter skriva sitt sms. Fenomenet kan tyckas vara mest ett märkligt kuriosum, men kan vara bra att känna till som sannolikt godartat EEG-fenomen. Tatum och kollegor detekterade denna aktivitet hos 31 av 129 patienter, dvs 24%. Man fann en aning ökad förekomst i en kohort av epilepsipatienter, men kanske viktigast att veta att detta inte utgör anfallsaktivitet eller abnormitet. På Uppsalakliniken har två patienter noterats ha denna typ av aktivitet under året, bägge unga vuxna under långtidsmonitorering.
/Johan Widenfalk, Uppsalakliniken

Lärorika och trevliga utbildningsdagar i Linköping

Utbildningsdagarna i Linköping bjöd på ST-utbildning, föreläsningar om både preklinisk och klinisk neurofysiologi. Det var även föreläsningar på blandade nivåer, från basala kliniska rutiner till mer avancerade forskningsämnen och avancerade kliniska metoder som t.ex transkraniell magnetstimulering (TMS) och magnetencefalografi (MEG). För mer detaljer, var god se program här.

Vi gratulerar neurofysiolog Josefin Nilsson i Göteborg som tilldelades Synmedstipendiet för 2016!

Tack Linköpingskliniken för välordnat och trevligt arrangemang!

Utbildningsdagar 28-29 jan 2016 i Linköping

Preliminärt program och anmälan för utbildningsdagar 2016 i Linköping finns nu tillgänglig via länk nedan, samt även under fliken konferenser.

Utbildningsdagar och årsmöten för SFKNF och SFNFA (BMA-föreningen)
28-29 jan 2016:

website anmälan
program
Kallelse, årsmöte 2016